Friday, 31 July 2015

Keep Both Feet on the Ground / Mocne stąpanie po ziemi

„In 1940, Georgia O’Keeffe bought Ghost Ranch in New Mexico. This is where she travelled for her annual respites from New York’s din, to take pictures and paint the animal remains that are scattered all over the dry red soil. In 1962, John Steinbeck was awarded the Nobel Prize in Literature. The very same year, accompanied by his dog, he embarked on a camper journey around the United States and took notes for his Travels with Charley. He tells of the USA from the perspective of its wilds, preceding Jean Baudrillard’s famous America by 36 years.
A long time has passed since Walter De Maria, Donald Judd, Nancy Holt, Roni Horn and other displaced land art artists began to perceive the desert as an experience that allowed them to reset their senses. Why do artists find explorations of the peripheries so captivating? What are our expectations of the landscape genre today?
We are in the future. All-powerful nature is a dream that slowly blurs into distance. Experiencing direct contact with the environment is only known from hearsay. After being manipulated and transformed, nature is being meticulously devised, created and controlled. First-hand experience of nature is an uncommon situation and it can occur under specified conditions in nature reserves. The exhibition "Keep Both Feet on the Ground' requires that the artists work on these circumstances, creating artificial imitations of nature. Their task is to conjure nature from scratch, so that it could be colonised again. The gallery becomes converted into a temporary lab, where the audience can experience the long-forgotten feeling of experiencing wilderness. Once again, nature has the appearance of a picturesque disaster that human beings want to defend themselves against by means of available knowledge and civilisational achievements".

Curator: Marta Lisok 

Special thanks to Malina Barcikowska, who helped this piece to materialise.(PL)

MOCNE STĄPANIE PO ZIEMI, BWA Katowice, 31 lipca - 6 września 20151
Otwarcie 31 lipca o 18.00
Od 24 września wystawę będzie można oglądać w Galerii Miejskiej BWA w Tarnowie

Artyści: Alicja Boncel, Jakub Czyszczoń, Magdalena Franczak, Michał Gayer, Justyna Gruszczyk, Kornel Janczy, Weronika Kasprzyk, Magdalena Lazar, Krzysztof Maniak, Angelika Markul, Justyna Mędrala, Gizela Mickiewicz, Mateusz Sadowski, Michał Smandek, Magdalena Starska, Paweł Szeibel, Mikołaj Szpaczyński, Alex Urso, Bartosz Zaskórski.

Ja będę pokazywała konceptualną pracę 'ACAPULCO'.

„Georgia O’Keeffe w 1940 roku kupuje Ghost Ranch w Nowym Meksyku. Co roku ucieka od zgiełku Nowego Jorku, żeby fotografować i malować szczątki zwierząt, wypalone przez słońce, porozrzucane na czerwonej, spękanej ziemi. W 1962 roku John Steinbeck dostaje literacką Nagrodę Nobla, w tym samym roku przemierza Amerykę camperem w towarzystwie swojego psa i robi notatki do Podróży z Charleyem. Na 36 lat przed słynną Ameryką Jeana Baudrillarda pisze o USA przez pryzmat pustkowia. Od czasu, kiedy Walter De Maria, Donald Judd, Nancy Holt, Roni Horn i inni banici spod znaku land artu, upatrywali w doświadczeniu pustyni możliwości wyzerowania zmysłów, minęło sporo czasu. Co hipnotyzuje twórców w doświadczeniu podróży na peryferia? Czego oczekujemy od gatunku pejzażu dzisiaj?


Jest przyszłość. Marzenie o wszechpotężnej naturze zamazuje się i oddala. Doświadczenie przebywania na łonie przyrody znane jest już tylko z przekazów. Zmanipulowana i przekształcana natura jest drobiazgowo planowana, tworzona, kontrolowana. Kontakt z nią staje się sytuacją niecodzienną. Ma miejsce w ramach ściśle wyznaczonych reguł, w rezerwatach. W ramach wystawy „Mocne stąpanie po ziemi" artyści przepracowują ten stan, tworząc jej sztuczne odpowiedniki. Podejmują się wymyślania natury od nowa, żeby móc ponownie ją kolonizować. Galeria przybiera tym samym formę tymczasowego laboratorium, w którym odbiorcy mogą doświadczyć zapomnianego uczucia towarzyszącego kontaktom z dzikością. Natura, na powrót, jawi się jako malownicza katastrofa, przed którą człowiek chce się obronić za pomocą dostępnej mu wiedzy i osiągnięć cywilizacyjnych".

Kuratorka: Marta Lisok

Specjalne podziękowania dla Maliny Barcikowskiej, która pomogła się tej pracy zmaterializować.