Tuesday, 6 September 2016

ON NOTHING - photos

Invisible cities
Invisible cities, detail
Invisible cities, detail
Invisible cities
Mining damages, detail
Mining damages
Mining damages, detail

Pool of darkness
Pool of darkness, detail
Pool of darkness, detail

ON NOTHING at Linenhall Arts Centre in Castlebar, Co. Mayo, Ireland. Exhibition lasts till 1st October.

Wednesday, 24 August 2016

ON NOTHING at The Linenhall Arts Centre / O NICZYM w The Linenhall Arts Centre w Irlandii

(Zjedź w dół do wersji polskiej)

ON NOTHING will be shown at The Linenhall Arts Centre in Castlebar, Co. Mayo, from 26th August to 1st October 2016

Opening reception at 7 pm on Thursday 25th August


The exhibition contains four different works, all of them showing some aspects of uncertainty. MINING DAMAGES is about a non-existent house; INVISIBLE CITIES represents drawings of cities that I have never been to; BANSHEE contains texts in languages that I do not understand and POOL OF DARKNESS is a set of sculptures which cannot be seen. All of them refer to crucial situations in my life, or to things which affected me in some way, but I am not sure I know how. I cannot tell if the result was good or bad; no alternative story will ever be revealed. 

Acknowledgements

The piece BANSHEE would never had been created, if it hadn't been for:
Michael | Bray Public Library
Madlenka Kowar

(PL)

Wystawa O NICZYM będzie prezentowana w The Linenhall Arts Centre w Castlebar, Co Mayo, w Irlandii, od 26 sierpnia do 1 października 2016.

Otwarcie odbędzie się w czwartek, 25 sierpnia, o 19.

O NICZYM składa się z czterech różnych prac, każda z nich ukazuje jakiś aspekt niepewności. SZKODY GÓRNICZE opowiadają o domu, który nie istnieje; NIEWIDZALNE MIASTA przedstawiają miejscowości, w których nigdy nie byłam; w BANSHEE mówię językami, których nie rozumiem, a POOL OF DARKNESS to cykl rzeźb, których nie można zobaczyć. Wszystkie odnoszą się do sytuacji, które miały w moim życiu ważne, może nawet przełomowe znaczenie. Wszystkie w jakiś sposób zmieniły moje życie, nie mogę jednak powiedzieć, jak, bo żadna alternatywna historia nigdy nie zostanie opowiedziana.

Podziękowania

BANSHEE nigdy by nie powstała, gdyby nie pomoc i zaangażowanie mnóstwa osób i instytucji. Pomogli mi:
Serdecznie dziękuję!

Wednesday, 11 May 2016

ENDOSPORES at Bunkier Sztuki - photos / EDOSPORY w Bunkrze Sztuki - zdjęcia

(Zjedź w dół do wersji polskiej)

Some photos of ENDOSPORES exhibition at Bunkier Sztuki,  20.12.2015-31.01.2016.
I was showing my piece 'Breath', a fragrance installation created in 2013 for Bunkier Sztuki Collection.

'Endospoes' exhibition at Bunkier Sztuki, 20.12.2015-31.01.2016, photo: Studio FilmLove. Courtesy Bunkier Sztuki.
'Endospoes' exhibition at Bunkier Sztuki, 20.12.2015-31.01.2016, photo: Studio FilmLove. Courtesy Bunkier Sztuki.
Justyna Gruszczyk, 'Breath' (2013), aroma installation, 'Endospores' Exhibition at  Bunkier Sztuki, photo: Studio FilmLove.

'Endospoes' exhibition at Bunkier Sztuki, 20.12.2015-31.01.2016, photo: Studio FilmLove. Courtesy Bunkier Sztuki.
(PL)

Trochę zdjęć z wystawy 'Endospory', Bunkier Sztuki, Kraków, 20.12.2015-31.01.2016. Ja pokazywałam swoją pracę 'Oddech', instalację zapachową stworzoną do kolekcji Bunkra trzy lata temu.

Justyna Gruszczyk, "Oddech" (2013), instalacja zapachowa, wystawa "Endospory" w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, fot. Studio FilmLove.

Wystawa "Endospory" w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, 20.12.2015-31.01.2016, fot. Studio FilmLove, dzięki uprzejmości Galerii

Wystawa "Endospory" w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, 20.12.2015-31.01.2016, fot. Studio FilmLove, dzięki uprzejmości Galerii

A tutaj interesujący tekst o wystawie, który ukazał się w ArtPapierze.