Saturday, 7 December 2013

OSTATNIE ŁOWY - Targi Taniej Sztuki 8 grudnia o 12 w KATO! / Cheap Art Fair at KATO

Ostatnie łowy, czyli trzecie Targi Taniej Sztuki odbędą się 8 grudnia (niedziela) w KATO na ul. Mariackiej w Katowicach.

Będzie można nabyć moje NIEWIDZIALNE MIASTA:

Artyści:

Jakub Adamek
Tomek Baran
Natalia Bażowska
Bartek Buczek
Dorota Buczkowska
Izabela Chamczyk
Monika Chlebek
Dawid Czycz
Monika Drożyńska
Michał Frydrych
Michał Gayer
Justyna Gruszczyk
Szymon Kobylarz
Bartosz Kokosiński
Dominika Kowynia
Daria Malicka
Grzegorz Mart
Maciej Nawrot
Paweł Olszczyński
Michał Smandek
Paweł Szeibel
Miłosz Wnukowski

(EN)

Next Sunday, 8th December, Cheap Art Fair will take place. It starts at 12 am in KATO at Mariacka Street in Katowice, Poland. There will be an opportunity to buy my INVISIBLE CITIES. 

Artists:

Jakub Adamek
Tomek Baran
Natalia Bażowska
Bartek Buczek
Dorota Buczkowska
Izabela Chamczyk
Monika Chlebek
Dawid Czycz
Monika Drożyńska
Michał Frydrych
Michał Gayer
Justyna Gruszczyk
Szymon Kobylarz
Bartosz Kokosiński
Dominika Kowynia
Daria Malicka
Grzegorz Mart
Maciej Nawrot
Paweł Olszczyński
Michał Smandek
Paweł Szeibel
Miłosz Wnukowski

Friday, 6 December 2013

Intercultural Winter Arts Exhibition at CFCP


Some new pictures from my cycle INVISIBLE CITIES are now exhibited as a part of Intercultural Winter Arts Exhibition at Centre for Creative Practices in Dublin. The exhibition is on till 20th December.

Exhibiting Artists:

Catherine Ryan | Orla Clancy | Robert Andrew Smyth | Eilbhe Donovan | Jo Cummins
Justyna Gruszczyk | Anna Olachova | Marilyn Gaffney | Mario Sughi | Tatiana Goriounova
Elena Duff | Jackie Hudson Lalor | Malihe Zafarnejad | Muriel Foxton
Vicki Cody | Glenn Keelan | Silke Michels | Cecilia Bullo | Sarah Ruttle
Brigette Heffernan | Tracy Fitzgerald | Karl Thomas | Nuala O'Sullivan
Kinga Birecka | Anthony Kelly | Sandra Hickey | Anna Olachova
Roger Hudson | Pham Van Duc | Simon Hudson | Jean Doyle
More info about INVISIBLE CITIES is available here.

(PL)

Kilka nowych prac z cyklu NIEWIDZIALNE MIASTA wisi teraz na wystawie Intercultural Winter Arts Exhibition w Centre for Creative Practices w Dublinie. Wystawa potrwa do 20 grudnia.

Artyści:

Catherine Ryan | Orla Clancy | Robert Andrew Smyth | Eilbhe Donovan | Jo Cummins
Justyna Gruszczyk | Anna Olachova | Marilyn Gaffney | Mario Sughi | Tatiana Goriounova
Elena Duff | Jackie Hudson Lalor | Malihe Zafarnejad | Muriel Foxton
Vicki Cody | Glenn Keelan | Silke Michels | Cecilia Bullo | Sarah Ruttle
Brigette Heffernan | Tracy Fitzgerald | Karl Thomas | Nuala O'Sullivan
Kinga Birecka | Anthony Kelly | Sandra Hickey | Anna Olachova
Roger Hudson | Pham Van Duc | Simon Hudson | Jean Doyle

Więcej informacji o NIEWIDZIALNYCH MIASTACH można znaleźć tu.


Wednesday, 27 November 2013

TRANSFORMATIONS / PRZEMIANY

I was always haunted by a concept of an artwork, which does not really exist. I wanted to create something without altering the reality. And there it is.

"TRANSFORMATIONS" is an attempt to create a scent map of the Długie Ogrody district, discover the smell landscape of the area. In our perception, places seem to be dominated by their visual side, „Transformations” reverse the way we experience certain places pointing out those scents, that we normally don`t notice. The smells that are transparent to us in our every day life. „Transformations” concentrate on smells as a sort of a data carrier, on which we store memories of passed times. Brought back with smell, they can unravel the thoughts with the same intensity. That way not only the place is being rediscovered but also the the recipient`s subconsciousness. The spectator reveals not only the new character of his surroundings but also a part of himself.

Apart from recipients' point of view, in "TRANSFORMATIONS" nothing has been changed. People, who experienced my previous projects noticed, that their sense of smell during the project had been unlocked, and when they were looking for the artificial fragrances created by me, they suddenly started to feel all the smells of the city. And that is how "Transformations" work - the project makes the sense of smell unleashed, ready to discover the reality and all the informations brought with the smells, because the greatest power of fragrance is the fact, that it evokes different feelings in different people. The experience of "Transformations" is an intimate and individual experience of suddenly discovered reality.

That is why I decided to wait with my own description of the smells of Długie Ogrody. Now, when Narracje Festival is finished, I want to share my impressions and thoughts. 


1. Stągiewna Street, strong, fresh and beautiful fragrance of dry leaves. 
2. Entrance to the shopping passage at Długie Ogrody 10 - mostly the mixture of floral fragrances from florist's. Sometimes the fragrance is very strong and intoxicating, sometimes very gentle, or even weak. 
3. Church. Smell of holy water, incense, old walls, and dust.
4. Newsagent. Fragrances of fresh print and aroma of paper merge with smell of soaps and washing powders. One of the most powerful spots on the list, brings me into the places from other childhood, old chemist's shops, which no longer exist. 
5. Bookshop. Fragrance of paper and fresh print, but far more elegant than the previous one.
6. Malinowo, grocery shop. Another time-vehicle, which brings me to late eighties, or early nineties.
7. Siennicka Street, passage in the tennement. Very stinky, the place is a counterpoint to the beauty of the fragrance of the florist's.
8. Staircase of the tennement at Angielska Grobla. Fragrance of old wood and dust.
9. The river, aroma of water and some things around - wet ground, apple trees and grass.

(PL)

Zawsze prześladowała mnie koncepcja pracy, która właściwie nie istnieje. Chciałam coś stworzyć, jednocześnie nic nie zmieniając. I oto jest.

„PRZEMIANY” to próba nakreślenia zapachowej mapy okolic Długich Ogrodów, odkrycia zapachowego pejzażu dzielnicy. W naszej percepcji, przestrzenie zdają się być zdominowane przez swój wizualny charakter, „Przemiany” na chwilę odwracają sposób doświadczania poszczególnych miejsc wskazując na zapachy, których zazwyczaj się nie wącha, na które nie zwraca się uwagi. Zapachy, które są dla nas przezroczyste w naszym codziennym życiu.
„Przemiany” koncentrują się na zapachu jako swoistym nośniku danych, na którym zapisujemy wspomnienia z dawnych czasów. Przywołane poprzez zapach, mogą pojawić się znowu, w pełni swojej siły. W ten sposób, nie tylko dzielnica zostanie odkryta na nowo, ale również podświadomość odbiorcy. Widz ujawnia nie tylko nowy charakter miejsca, ale również samego siebie.

W "PRZEMIANACH" nie zmienia się nic oprócz punktu widzenia odbiorcy. Osoby, które doświadczyły moich poprzednich projektów w przestrzeni miejskiej, mówiły mi, że ich zmysł węchu się odblokował, a poszukując wprowadzonych przeze mnie sztucznych zapachów, zaczęły nagle zauważać całą gamę prawdziwych zapachów miasta. I tak właśnie działają "Przemiany" - węch zostaje uwolniony, gotowy do odkrycia rzeczywistości, a także wszystkich skojarzeń, jakie niosą ze sobą zapachy - siłą zapachu jest bowiem to, że każdy odczuwa go inaczej. Doświadczenie "Przemian" to indywidualne i intymne doświadczenie znienacka odkrytej rzeczywistości.

Dlatego właśnie czekałam z publikacją moich wrażeń z tych miejsc do końca festiwalu. Teraz mogę się już nimi podzielić. 

1. Stągiewna, silny, świeży i piękny zapach suchych  liści.
2. Wejście do pasażu handlowego przy Długich Ogrodach 10 - przeważa mieszanka kwiatowych aromatów z kwiaciarni. Czasami zapach jest silny i odurzający, czasami bardzo delikatny, wręcz słaby.
3. Kościół. Zapach wody święconej, kadzidła, starych ścian, kurzu.
4. Kiosk. Zapach świeżego druku i papieru przemieszany z zapachem mydeł i proszków do prania. Jedno z najmocniejszych miejsc na liście, niosące skojarzenie z drogeriami mojego dzieciństwa, które dziś już prawie nie istnieją.
5. Księgarnia. Zapach papieru i świeżej farby drukarskiej, jednak bardziej dystyngowany niż w poprzednim miejscu. 
6. Malinowo, sklep spożywczy. Kolejny wehikuł czasu, który przeniósł mnie w lata późne lata osiemdziesiąte, może wczesne dziewięćdziesiąte.
7. Ulica Siennicka, przejście w kamienicy. Bardzo śmierdzące, jest kontrapunktem dla pięknego zapachu kwiaciarni. 
8. Klatka schodowa na Angielskiej Grobli. Zapach starego drewna i kurzu. 
9. Rzeka, aromat wody i rzeczy wokół - mokrej ziemi, trawy i jabłoni.

TRANSFORMATIONS - photos / PRZEMIANY - zdjęcia

Friday, 15 November 2013

Narracje 2013 - Unearthing delights / Narracje 2013 - Odkrywanie zachwyca

Today, on Friday 15th, in Gdańsk, Narracje Festival has begun. Among a big variety of works (unique curatorial concept by Rob Garrett),  my installation "Transformations" is shown.

„Transformations” is an attempt to create a scent map of the Długie Ogrody district, discover the smell landscape of the area. In our perception, places seem to be dominated by their visual side, „Transformations” will reverse the way we experience certain places pointing out those scents, that we normally don`t notice. The smells that are transparent to us in our every day life. „Transformations” concentrate on smells as a sort of a data carrier, on which we store memories of passed times. Brought back with smell, they can unravel the thoughts with the same intensity. That way not only the place is being rediscovered but also the the recipient`s subconsciousness. The spectaror reveals not only the new character of his surroundings but also a part of himself.

The festiwal will last till Sunday, 17th November.(PL)

Dziś, w piątek, 15 listopada, rozpoczął się w Gdańsku festiwal Narracje. Wśród wielu bardzo różnorodnych  prac (niezwykła koncepcja kuratorska Roba Garretta), można oglądać i moją instalację "Przemiany":


„Przemiany” to próba nakreślenia zapachowej mapy okolic Długich Ogrodów, odkrycia zapachowego pejzażu dzielnicy. W naszej percepcji, przestrzenie zdają się być zdominowane przez swój wizualny charakter, „Przemiany” na chwilę odwrócą sposób doświadczania poszczególnych miejsc wskazując na zapachy, których zazwyczaj się nie wącha, na które nie zwraca się uwagi. Zapachy, które są dla nas przezroczyste w naszym codziennym życiu.
„Przemiany” koncentrują się na zapachu jako swoistym nośniku danych, na którym zapisujemy wspomnienia z dawnych czasów. Przywołane poprzez zapach, mogą pojawić się znowu, w pełni swojej siły. W ten sposób, nie tylko dzielnica zostanie odkryta na nowo, ale również podświadomość odbiorcy. Widz ujawnia nie tylko nowy charakter miejsca, ale również samego siebie.  

Festiwal potrwa do niedzieli, 17 listopada.
Więcej informacji o festiwalu na stronie festiwalu: www.narracje.eu
oraz na stronie kuratora: http://www.robgarrettcfa.com/content/2013/08/04/unearthing-delights

Thursday, 7 November 2013

Little White Cube - opening tomorrow / Jutro otwarcie Białego Kubika

Tomorrow, on Friday 8th November, at 4 pm, in Toruń, on the piece of grass on the corner of Jean Paul II Avenue and Kraszewskiego Street, a very unique exhibition of art will open. The exhibition will take place in a rusted metal box, abandoned on the grass some time ago. The curators decided to change the box into a tiny art gallery.

Artists:
Karolina Żyniewicz,
Magdalena Franczak,
Paweł Olszczyński,
Justyna Gruszczyk,
Szymon Szyszko,
Cezary Ufam Tobie

Curators:
Maria Niemyjska / Pamela Granatowski  

More info:

I will show in the Little White Cube my newest work HAPINESS, GOODNESS AND PLEASURES.(PL)

Jutro, w piątek 8 września o szesnastej, na rogu Kraszewskiego i Jana Pawła II w Toruniu, otworzy się niesamowita wystawa. Będzie miała ona miejsce w zardzewiałej, blaszanej skrzynce, porzuconej na trawie jakiś czas temu. Kuratorki zdecydowały przekształcić skrzynkę w miniaturową galerię sztuki.

Artyści:
Karolina Żyniewicz,
Magdalena Franczak,
Paweł Olszczyński,
Justyna Gruszczyk,
Szymon Szyszko,
Cezary Ufam Tobie

Kuratorki:
Maria Niemyjska / Pamela Granatowski  

Więcej informacji:

Ja w Białym Kubiku pokażę swoją najnowszą pracę SZCZĘŚCIE, DOBRO, PRZYJEMNOŚCI.


Monday, 14 October 2013

SZCZĘŚCIE, DOBRO, PRZYJEMNOŚCI - nabór uczestników

Z przyjemnością pragnę ogłosić nabór uczestników do udziału w moim nowym pomyśle: SZCZĘŚCIE, DOBRO, PRZYJEMNOŚCI.
Jest jedno ograniczenie: interesują mnie osoby mieszkające w Polsce.

Oto instrukcja obsługi:
Przez tydzień, codziennie zapisuj przejawy dobra, poczucie szczęścia, oraz przyjemności, które spotkały Cię danego dnia. Opisz, co dokładnie się przydarzyło i jak się wtedy czułeś/czułaś. Rób to najbardziej szczerze, jak tylko potrafisz, niczego nie pomijając. Szczególnie intymne momenty, którymi nie chcesz się dzielić z innymi, pozostaw wykropkowane, uprzednio zastanowiwszy się, ile powinny zająć miejsca, gdyby były napisane. 


Powstały po tygodniu tekst należy wysłać na adres: justyna.gruszczyk@gmail.com – można też codziennie wysyłać osobny e-mail. Zaznaczcie też, proszę, z jakiego jesteście miasta.

Teksty zostaną wykorzystane, oczywiście, anonimowo. Powstanie z tego konceptualna praca - na razie będzie to niewielkie pudełko pachnące szczęściem, z karteczkami, na których będzie można przeczytać o tych wszystkich dobrych rzeczach - a potem może coś większego.

Projekt odnosi się do tego, że w polskiej sztuce współczesnej prawie nie pojawiają się prace o szczęściu. Postanowiłam więc zapytać ludzi o to, jak go doświadczają. 

Friday, 27 September 2013

Last days of EMPIRE OF DREAMS in Toruń / Ostatnie dni IMPERIUM SNU w Toruniu

My solo exhibition EMPIRE OF DREAMS ends on 29th September, so this weekend is the last opportunity to discover Toruń of the dreamland. Some photos of the exhibition below.

(PL)

Moja indywidualna wystawa IMPERIUM SNU w Toruńskiej Wozowni kończy się 29 września, nadchodzący weekend jest więc ostatnią możliwością poznania wyśnionego Torunia. Powyżej trochę zdjęć 
z wystawy.

Monday, 16 September 2013

Wywiad w NOTESIE / Interview in NOTES NA 6 TYGODNI

W najnowszym NOTESIE NA 6 TYGODNI  możecie znaleźć wywiad, który przeprowadziła ze mną Marta Lisok. Wywiad jest długaśny, bo Marta to pierwszorzędny śledczy, który potrafi nie tylko prześledzić przeszłość podejrzanego, ale i jego plany na przyszłość...
Cały NOTES można przeczytać tutaj, wywiad zaczyna się na stronie 136.


(EN)
In the new issue of NOTES NA 6 TYGODNI Marta Lisok investigates me about my works. The interview is very long, because she is like a first-rate detective, who can scrutinize the past of the suspect, as well as his or her future plans...
You can find NOTES here, interview is on page 136, unfortunately, only in Polish.

Saturday, 7 September 2013

To ostatnia niedziela / The last Sunday

Tomorrow is the last day, when you can see an exhibition DREAMERS' CONGRESS with my INVISIBLE CITIES. Some new photos from the exhibition below.

INVISIBLE CITIES with some other works at the background
NIEWIDZIALNE MIASTA  z innymi pracami w tle

All supporting materials were designed by Monika Grubizna
Materiały informacyjne zostały zaprojektowane przez Monikę Grubiznę

The exhibition is arranged in a very characteristic gallery space, with smooth floor which reflects everything, and looks like another, twin room upside down. It reminds me when I was a child, I loved to lie on my bed, with head dangled, and imagined, how it would be to live in a room, which was rotated upside down with all the furniture. I already have some "proper" photos of the exhibition, so I decided to put here some upside down documentation.

INVISIBLE CITIES and a work by Kasia Malejka
NIEWIDZIALNE MIASTA i praca Kasi Malejki

Pictures painted by Magda Węgrzyn
Obrazy Magdy Węgrzyn

General view of the exhibition
Widok ogólny wystawy

Works by Joanna Sitko and Kasia Malejka
Prace Joanny Sitko i Kasi Malejki

(PL)
Do jutra można oglądać wystawę ZJAZD MARZYCIELI, na której wiszą moje NIEWIDZIALNE MIASTA. Poniżej trochę zdjęć.
Wystawa wisi w bardzo ciekawej przestrzeni - sali z gładką podłogą, w której odbija się bliźniacza sala, do góry nogami. Przypomniało mi to, że jako dziecko uwielbiałam zwisać z łóżka głową w dół, i wyobrażać sobie, że żyję w odwróconym do góry nogami, razem ze wszystkimi meblami, pokoju. Ponieważ "poważne" zdjęcia z wystawy już opublikowałam, postanowiłam tym razem udokumentować ją do góry nogami.

Thursday, 5 September 2013

IMPERIUM SNU w toruńskiej Wozowni / EMPIRE OF DREAMS in Wozownia Art Gallery in Toruń

W piątek, 6 września, w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu odbędzie się otwarcie trzech wystaw, w tym IMPERIUM SNU. Zapraszam!!! Wystawa potrwa do 29 września.
Więcej informacji na stronie internetowej galerii.


(En)

Next Friday (6th September) at 6 pm EMPIRE OF DREAMS will be opened at Wozownia Art Gallery in Toruń (Poland). Also two other interested exhibitions will be opened tomorrow. The exhibition will last until 29th September. 

Monday, 2 September 2013

Artluk

In the latest issue of ARTLUK Malina Barcikowska interviews me about EMPIRE OF DREAMS. Unfortunately, only in Polish...

(PL)

W najnowszym numerze ARTLUKA Malina Barcikowska rozmawia ze mną o IMPERIUM SNU.
Zapraszam do czytania!

Tuesday, 30 July 2013

Short video about installation BREATH and workshop DRAWING IN THE DARK in Bunkier Sztuki / Krótkie video o instalacji ODDECH i warsztatach w Bunkrze Sztuki

HERE you can see short video about BREATH and workshop DRAWING IN THE DARK. Video was created by Grzegorz Mart/ StudioFILMLOVE. Although it is in Polish only, it is worth to see because of some scenes from the workshop taken by special camera, which can see in darkness.

http://vimeo.com/68092259
(PL)

TUTAJ można zobaczyć krótkie video z wystawy ODDECH i warsztatów DRAWING IN THE DARK. Autorem filmu jest Grzegorz Mart/StudioFILMLOVE. Warto zobaczyć przede wszystkim ze względu na kilka scen z warsztatów, nakręconych specjalną kamerą, która widzi po ciemku.


Friday, 26 July 2013

DREAMERS' CONGRESS - photos

Some photos of exhibitions DREAMERS' CONGRESS, which I currently take part in.

Photos: Tytus Szabelski

Curators: Marta Kołacz, Natalia Cieślak, Piotr Lisowski

Artists: Włodzimierz Borowski, Monika Grubizna Justyna Gruszczyk, Adrianna Jarzębowska, Cezary Lisowski, Katarzyna Malejka, Joanna Małecka, Joanna Sitko, Magdalena Węgrzyn

Place: Centre of Contemporary Art in Toruń

View of exhibition. Design: Monika Grubizna

View of exhibition.

Invisible cities

Invisible cities

Invisible cities


View of exhibition

View of exhibition