Friday, 15 November 2013

Narracje 2013 - Unearthing delights / Narracje 2013 - Odkrywanie zachwyca

Today, on Friday 15th, in Gdańsk, Narracje Festival has begun. Among a big variety of works (unique curatorial concept by Rob Garrett),  my installation "Transformations" is shown.

„Transformations” is an attempt to create a scent map of the Długie Ogrody district, discover the smell landscape of the area. In our perception, places seem to be dominated by their visual side, „Transformations” will reverse the way we experience certain places pointing out those scents, that we normally don`t notice. The smells that are transparent to us in our every day life. „Transformations” concentrate on smells as a sort of a data carrier, on which we store memories of passed times. Brought back with smell, they can unravel the thoughts with the same intensity. That way not only the place is being rediscovered but also the the recipient`s subconsciousness. The spectaror reveals not only the new character of his surroundings but also a part of himself.

The festiwal will last till Sunday, 17th November.(PL)

Dziś, w piątek, 15 listopada, rozpoczął się w Gdańsku festiwal Narracje. Wśród wielu bardzo różnorodnych  prac (niezwykła koncepcja kuratorska Roba Garretta), można oglądać i moją instalację "Przemiany":


„Przemiany” to próba nakreślenia zapachowej mapy okolic Długich Ogrodów, odkrycia zapachowego pejzażu dzielnicy. W naszej percepcji, przestrzenie zdają się być zdominowane przez swój wizualny charakter, „Przemiany” na chwilę odwrócą sposób doświadczania poszczególnych miejsc wskazując na zapachy, których zazwyczaj się nie wącha, na które nie zwraca się uwagi. Zapachy, które są dla nas przezroczyste w naszym codziennym życiu.
„Przemiany” koncentrują się na zapachu jako swoistym nośniku danych, na którym zapisujemy wspomnienia z dawnych czasów. Przywołane poprzez zapach, mogą pojawić się znowu, w pełni swojej siły. W ten sposób, nie tylko dzielnica zostanie odkryta na nowo, ale również podświadomość odbiorcy. Widz ujawnia nie tylko nowy charakter miejsca, ale również samego siebie.  

Festiwal potrwa do niedzieli, 17 listopada.
Więcej informacji o festiwalu na stronie festiwalu: www.narracje.eu
oraz na stronie kuratora: http://www.robgarrettcfa.com/content/2013/08/04/unearthing-delights