Monday, 1 July 2013

TRANSFORMATIONS in Gdańsk / PRZEMIANY w Gdańsku!

My installation TRANSFORMATIONS was chosen for NARRACJE 2013!

NARRACJE is a site-specific festival in Gdańsk. 5th edition, UNEARTHING DELIGHTS, is curated by Rob Garrett, and it will take place in November in Długie Ogrody.

More info - curatorial concept, information about the district and other projects are avaliable on Rob Garrett's website.

(PL)

Moja instalacja PRZEMIANY została wybrana na festiwal NARRACJE 2013!
NARRACJE to festiwal site-specific odbywający się w Gdańsku. Kuratorem piątej edycji, o tytule ODKRYWANIE ZACHWYCA, jest Rob Garrett. Festiwal odbędzie się w listopadzie, w dzielnicy Długie Ogrody.

Informacje o innych projektach można znaleźć tu, natomiast tutaj można zapoznać się z bardzo ciekawą koncepcją kuratorską projektu.