Wednesday, 11 May 2016

ENDOSPORES at Bunkier Sztuki - photos / EDOSPORY w Bunkrze Sztuki - zdjęcia

(Zjedź w dół do wersji polskiej)

Some photos of ENDOSPORES exhibition at Bunkier Sztuki,  20.12.2015-31.01.2016.
I was showing my piece 'Breath', a fragrance installation created in 2013 for Bunkier Sztuki Collection.

'Endospoes' exhibition at Bunkier Sztuki, 20.12.2015-31.01.2016, photo: Studio FilmLove. Courtesy Bunkier Sztuki.
'Endospoes' exhibition at Bunkier Sztuki, 20.12.2015-31.01.2016, photo: Studio FilmLove. Courtesy Bunkier Sztuki.
Justyna Gruszczyk, 'Breath' (2013), aroma installation, 'Endospores' Exhibition at  Bunkier Sztuki, photo: Studio FilmLove.

'Endospoes' exhibition at Bunkier Sztuki, 20.12.2015-31.01.2016, photo: Studio FilmLove. Courtesy Bunkier Sztuki.
(PL)

Trochę zdjęć z wystawy 'Endospory', Bunkier Sztuki, Kraków, 20.12.2015-31.01.2016. Ja pokazywałam swoją pracę 'Oddech', instalację zapachową stworzoną do kolekcji Bunkra trzy lata temu.

Justyna Gruszczyk, "Oddech" (2013), instalacja zapachowa, wystawa "Endospory" w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, fot. Studio FilmLove.

Wystawa "Endospory" w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, 20.12.2015-31.01.2016, fot. Studio FilmLove, dzięki uprzejmości Galerii

Wystawa "Endospory" w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, 20.12.2015-31.01.2016, fot. Studio FilmLove, dzięki uprzejmości Galerii

A tutaj interesujący tekst o wystawie, który ukazał się w ArtPapierze.