Saturday, 1 June 2013

Limerick!

Zjedź niżej, by zobaczyć polską wersję tekstu

Today and tomorrow you can see my installation PERMEATING in Limerick!
It is a part of Tomcat Street Festival.
You can smell aromated spots in two pubs (Mickey's and Parlour), Pery's Hotel, Spar, and shoe repair shop.

Mickey's - aromated with floral fragrance

Parlour - aromated with chocolate

Shoe repair - aromated with fragrance of grass

Spar, aromated with sweet fruits

Pery's Hotel staircase - aromated with floral fragrance

I decided to change scent of five spots in different architecture objects. Instead of their ordinary smells there appeared an artificial fragrance, which frequently conflicted with the source. It permeated ordinary smell of the space.

Apart from its history, tradition or characteristic architecture the city can be also described by its scents. Except conscious audience there would always appear those who would be unaware of the aim of such a change; the ordinary users of these places. The subconsciousness of the audience would remember the artificial scent as the real one. Although art from the very definition is a fictional being it would permeate the reality and the boundaries would blur.

(PL)

Dziś i jutro w Limerick można zobaczyć moją instalację PRZENIKANIE. Instalacja jest częścią festiwalu Tomcat. 
Zaaromatyzowane punkty można znaleźć w barach Mickey's i Parlour, a także u szewca, w hotelu Pery's, i w sklepie Spar.

Zmieniłam zapach punktów w pięciu obiektach. Zamiast unoszących się tam zwykle woni, zaistniał w nich zapach sztuczny, który wziął się tam nie wiadomo skąd, często sprzeczny ze źródłem. Przenika on w zastany zapach danego miejsca.
Oprócz swojej historii, tradycji, czy charakterystycznej architektury, miasto może być określane również przez zapach. Zastany zapach każdego z miejsc dopełniłam zapachem sztucznym, często absurdalnym. Oprócz świadomych odbiorców zawsze pojawią się ci, którzy nie będą wiedzieli o celowości tej zmiany – zwyczajni użytkownicy tych miejsc. Podświadomość tych, którzy będą tam pierwszy raz, zapamięta sztuczny zapach jako prawdziwy. Sztuka, mimo że jest bytem z założenia fikcyjnym, przeniknie do rzeczywistości, a ich granice się zatrą. Mimo silnego związku z ciałem, zapach, poprzez swoją ulotność i niematerialność, niesie ze sobą skojarzenia z duchowością. Zapach miasta jest jego duchem.