Thursday, 6 June 2013

TALES FROM ARTIST OFFICE

Work of artist contains 90% of office work - filling out application forms, writing proposals, printing and sending materials. Although it is usually boring, it also can bring some magic into my life, as you can see on photo below. Mystical light reflected on the wall by old, crumpled file.


Chociaż 90% pracy artysty to nudna praca biurowa, taka, jak wypełnianie formularzy, pisanie projektów i rozsyłanie kopert z tym wszystkim na cały świat, to też może wnieść w życie trochę magii, co doskonale widać na zdjęciu powyżej - mistyczne światło odbite na ścianie przez starą, pogniecioną teczkę.